Liên danh Constrexim 1 - Thái Hà thông báo tới Quý khách hàng hướng dẫn của Văn phòng đăng ký đất đai - Sở TNMT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Giấy Chứng nhận...