Thông báo Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận tại Dự án

Liên danh Constrexim 1 – Thái Hà thông báo tới Quý khách hàng hướng dẫn của Văn phòng đăng ký đất đai – Sở TNMT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Giấy Chứng nhận tại Dự án như sau:   bàn giao dự án Cổ Nhuế 2, dự án Cổ Nhuế […]

Danh sách khách hàng nhận Giấy chứng nhận đợt 2

Liên danh Constrexim 1 – Thái Hà xin thông báo danh sách khách hàng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Đợt 2). Quý hàng hàng vui lòng kiểm tra, đối chiếu thông tin theo danh sách đã gửi và liên hệ […]

Danh sách khách hàng nhận Giấy chứng nhận đợt 1 bổ sung tại Dự án Cổ Nhuế 2

Liên danh Constrexim 1 – Thái Hà xin thông báo danh sách khách hàng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Đợt 1 bổ sung). Quý hàng hàng vui lòng kiểm tra, đối chiếu thông tin theo danh sách đã gửi và […]

Danh sách khách hàng nhận Giấy chứng nhận đợt 3 (Bổ sung)

Danh sách khách hàng nhận Giấy chứng nhận đợt 3 (Bổ sung) Liên danh Constrexim 1 – Thái Hà xin thông báo danh sách khách hàng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Đợt 3). Quý hàng hàng vui lòng kiểm tra, […]