Category Archives: Tin tức dự án

Danh sách khách hàng nhận Giấy chứng nhận đợt 2

Liên danh Constrexim 1 – Thái Hà xin thông báo danh sách khách hàng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Đợt 2). Quý hàng hàng vui lòng kiểm tra, đối chiếu thông tin theo danh sách đã gửi và liên hệ […]

Danh sách khách hàng nhận Giấy chứng nhận đợt 1 bổ sung tại Dự án Cổ Nhuế 2

Liên danh Constrexim 1 – Thái Hà xin thông báo danh sách khách hàng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Đợt 1 bổ sung). Quý hàng hàng vui lòng kiểm tra, đối chiếu thông tin theo danh sách đã gửi và […]

Danh sách khách hàng nhận Giấy chứng nhận đợt 3 (Bổ sung)

Danh sách khách hàng nhận Giấy chứng nhận đợt 3 (Bổ sung) Liên danh Constrexim 1 – Thái Hà xin thông báo danh sách khách hàng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Đợt 3). Quý hàng hàng vui lòng kiểm tra, […]