Danh sách khách hàng nhận Giấy chứng nhận đợt 3 (Bổ sung)

Danh sách khách hàng nhận Giấy chứng nhận đợt 3 (Bổ sung)
Liên danh Constrexim 1 – Thái Hà xin thông báo danh sách khách hàng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Đợt 3). Quý hàng hàng vui lòng kiểm tra, đối chiếu thông tin theo danh sách đã gửi và liên hệ Ban Quản lý tòa nhà – Phòng 320 hoặc Phòng 302 tòa nhà HH để nhận.

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỢT 3 (BỔ SUNG)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *